Ostatný sortiment

Tesniaci tuk HZ-103

Dichtungsfett HZ-103

 

Univerzálny tesniaci tuk HZ-103 pre olej, vodu a emulzie bol vyvinutý za účelom uľahčenia montáže a zníženia trenia teniacich prvkov na báze gumy a gumovej tkaniny. Dobrou odolnosťou voči vode, teplu a starnutiu zaručuje HZ-103jednoduchú a šetrnú montáž. Nebezpečenstvo poškodenia tesniacich prvkov pri montáži je podstatne znížené.

Ak je ako hydraulické médium použitá voda alebo vodná emulzia, ktorémajú obmedzené mazacie vlastnosti, odporúčame aplikovať variantu tuku pod označením HZ-103W. Tým je trenie v systéme znížené a zvýši sa životnosť tesniacich prvkov.

Ďalšou prednosťou univerzálneho tesniaceho tuku HZ-103 je, že sa takmer bez zvyšku rozpúšťa v hydraulických olejoch. Po zabehnutí preberá mazaciu funkciu hydraulický olej. HZ-103 neobsahuje žiadne pevné mazacie častice (napr.grafit), takže olejové filtre zostávajú stále funkčné.

Rozsah teplôt: -30°C do +140°C

Obj.č.: HZ 201170   pre oleje             HZ103               1 kg - nádoba
Obj.č.: HZ 201171   pre vodu             HZ103 W          1 kg - nádoba
Obj.č.: DS 201170   High-Lub-Serve   HZ103-100      100g - tuba 

Vďaka nutnému radiálnemu prebytku tesniace prvky prečnievajú. Použitie tuku HZ103 uľahčuje skladanie hydraulického valca. Tesnenie je tesne nad montážnymi povrchmi a zastavovými plochami. Nebezpečenstvo poranenia pri práci s britmi je v porovnaní so suchou montážou výrazne zmenšené. Často práve tuk HZ 103 pomôže pri prepnutí piestnicového tesnenia cez montážny kužeľ pri nevýhodných prierezových vzťahoch. Tukový film sa vstrebáva do materiálu počas konzervácie plôch a skladovacej doby hydraulického valca, čo pôsobí pozitívne. Prilepenie tesnenia na ploche počas tejto doby skladovania je zamedzené. Aj trenie pri nájazde je výrazne zmenšené. HZ103 sa stará od vynikajúce mazanie už pri zabehovacej fáze.