Klzné puzdro iglidur® K

Klzné puzdro iglidur® je ekonomicky výhodné a bez údržbové. 

 

  Kedy použiť iglidur® K  Kedy nepoužiť iglidur® P
  • pokiaľ požadujete ekonomicky výhodné puzdro
  • pre použitie vo vlhkom prostredí
  • pokiaľ požadujete dobrú oteru-odolnosť pri strednom zaťažení
  • pokiaľ požadujete veľmi dobrú oteru-odolnosť
  • pokiaľ požadujete vysokú chemickú odolnosť (pozri iglidur® W300)
  • pokiaľ požadujete vysokú teplotnú odolnosť (pozri iglidur®H)
iglidur K bez príruby

Klzné puzdro bez príruby

iglidur K s prírubou

Klzné puzdro s prírubou

Berater Kamil Štrkula