Klzné puzdro iglidur® J260

Puzdrá iglidur® J260 sú ideálne pre kontakt s plastovými hriadeľmi. Zaisťujú dlhú životnosť v špeciálnych prevádzkových podmienkach.

 

  Kedy použiť iglidur® J260  Kedy nepoužiť iglidur® J260
  • ak požadujete plastové hriadele
  • ak teplotný rozsah materiálu iglidur® J nie je dostačujúci
  • ak požadujete klzné puzdro s nízkym koeficientom trenia
  • ak požadujete vysokú oteruodolnosť pod stredným zaťažením
  • ak požadujete odolnosť voči kvapalným médiám
  • vysoké povrchové zaťaženie (pozri iglidur® Z)
  • teploty nepretržite vyššie ako 120°C (pozri pozri iglidur® J350)
  • maximálna univerzálna odolnosť proti opotrebovaniu (pozri iglidur® J)
Typickými oblasťami využitia sú: automatizácia, robotika, elektro priemysel, testovacie inžinierstvo a zabezpečenie kvality.

 

 

Klzné puzdro iglidur® J260 - forma S

Klzné puzdro iglidur® J260
Klzné puzdro bez príruby

Klzné puzdro iglidur® J260 - forma F

Klzné puzdro iglidur® J260
Klzné puzdro s prírubou

Berater Kamil Štrkula