Klzné puzdro iglidur® X

Klzné puzdro iglidur® X sa vyznačuje kombináciou odolnosti voči vysokým teplotám s pevnosťou v tlaku a zároveň vysokou chemickou odolnosťou. Klzné puzdro iglidur® X je navrhnuté pre vyššie rýchlosti ako ostatné puzdrá iglidur.

  Kedy použiť iglidur® X

  Kedy nepoužiť iglidur® X

  • klzné puzdro odolné voči teplotám od -100°C do +250°C v trvalej prevádzke
  • krátkodobo odolné do teploty +315°C
  • všestranne chemicky odolné klzné puzdro
  • vysoká pevnosť v tlaku
  • veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • klzné puzdro vysoko odolné voči opotrebovaniu v celom teplotnom rozsahu
  • klzné puzdrá pre tlakové zaťaženia až do 150 MPa
  • pre lineárny pohyb na ušľachtilej oceli
  • klzné puzdrá pre lineárny pohyb pri zvlášť vysokých teplotách
Form S

Klzné puzdro iglidur® X
Klzné puzdro bez príruby

Form F

Klzné puzdro iglidur® X
Klzné puzdro s prírubou

Form T

Klzné puzdro iglidur® X
Axiálna klzná podložka

Berater Kamil Štrkula