Zipper

Séria B07 (Systém E2 micro)

Baureihe 07

Otvárateľné články na vonkajšom rádiuse. Malý rozstup článkov pre hladký a tichý chod.

vnútorné šírky Bi: 16 až 40 mm
polomery ohybu R: 18, 28, 38 mm
rozstup článkov=20 mm; 1m (1000 mm) = 50 článkov

Obj. číslo

Bi [mm]

Ba [mm]

R [mm] polomer ohybu

B07.16.R.0

16

22,5

018

028

038

B07.20.R.0

20

27

018

028

038

B07.30.R.0

30

37

018

028

038

B07.40.R.0

40

47

018

028

038

 

A1 = Pohyblivý koniec
A2 = Pevný koniec
Rozstup článkov: 20 mm
Články/m: 50
Pojazd: S
Dĺžka reťaze = S/2 + K

R

018

028

038

H

52

72

92

D

45

55

65

K

100

140

160

Vzhľadom na to, že energetická reťaz je predpätá, jej skutočná svetlá výška môže byť väčšia než "H". Svetlá výška HF = H + 10 mm. Pokiaľ je priestor výrazne obmedzený, prosím kontaktujte nás.

Samonosná dĺžka
Závislosť samonosnej dĺžky od dodatočného zaťaženia.
Os X: Samonosná dĺžka v m: FLB/FLG
Os Y: Dodatočné zaťaženie v kg/m
Menšie merítko: dĺžka pojazdu S v m
FLG = Samonosná dĺžka bez priehybu hornej vetvy
FLB = Samonosná dĺžka s max. povoleným priehybom

 

Kedy použiť túto reťaz:

Kedy zvoliť iný systém:

 
  • pri požiadavke na tichý chod
  • ak sa vyžaduje nízka cena
  • pri potrebe viacerých montážnych možností
    (Quicksnap, Quickfix,.....)
  • pre vyššiu torznú stabilitu
 
  

Koncovky

 

 Jednodielna koncovka
Odolná voči korózii
Vopred zostaviteľná
Skrutkovacie plochy vhodné pre vnútorné / vonkajšie použitie

Berater Patrik Fiťma
Berater Katarína Štefanidesová
Berater Romana Zbínová