Retrakčné systémy triflex® R

Reterakčné systémy triflex® R TRC, TRE a TRCF

Napájanie priemyselných robotov energiou - bez slučiek!

Globálny nárast automatizácie priemyselnej výroby vedie k čoraz komplexnejším aplikáciám, najmä pri použití priemyselných robotov. Napriek väčšej integrácii a používaniu nových výrobných procesov, musia byť výsledné časové cykly čo najkratšie a množstvo prestojov čo najnižšie. Aby ste zabezpečili spoľahlivú ochranu proti predčasnému zlyhaniu systému a zabránili prestojom, odporúčame použiť energetickú rúru triflex® R, a to najmä na prepojenie 3-6 osi. Dynamická zmena dĺžky, ktorá je výsledkom pohybu robota, je kompenzovaná retrakčným (zaťahovacím) systémami triflex® R. Tento nepretržite vedie energetickú rúru igus® definovaným spôsobom, aby tak zabránil vytváraniu slučiek v pracovnej oblasti robota.

Cz RPS retractory system

Pneumatický retrakčný systém pre spoľahlivú prevádzku robota pri minimálnej prídavnej záťaži

Retrakčný systém triflex® RS

Modulárny retrakčný systém triflex® RS pre menšie roboty so stredným až vysokým zaťažením

Lineárny retrakčný systém triflex® RSE lin.

Cenovo výhodný lineárny retrakčný systém triflex® RSE linear pre zváracie, nitovacie a klincovacie roboty

Triflex RSE title1

Cenovo výhodný retrakčný systém triflex® RSE pre malé roboty a veľmi dynamické pohyby

Berater Patrik Fiťma
Berater Romana Zbínová
Berater Katarína Štefanidesová