Systém E3 a E6

Séria E6.1 (Systém E6)

Séria E6.1 (Systém E6)

Systém E6.1: nová generácia tichej reťaze na použitie v čistých priestoroch

Druhá generácie E6

Po desiatich úspešných rokoch dostala táto reťaz, pracujúca ticho v čistých priestoroch, nové vylepšenia. Okrem osvedčených výhod E6 nová generácia ponúka ďalšie výhody, ktoré výrazne zjednodušujú manipuláciu. Navyše, v dôsledku zmien v usporiadaní vnútorného priestoru reťaze, sa znížila hmotnosť reťaze a montáž je tiež jednoduchšia.

  • Priečky sú otvárateľné na obidvoch stranách a je možné ich úplne vyberať na vnútornom, aj na vonkajšom polomere.
  • Smer rotácie môžete zmeniť, napríklad spôsobom cik-cak.
  • Variant bez klenutia otočením vnútorného článku.
  • Extrémne tichý v súvislosti s krátkym rozostupom článkov a brzdou v stop-dog systéme.
  • Extrémne nízke vibráce.
  • Nízke opotrebovanie zapínacieho systému (nejedná se o pripojenie čap a diera).
  • Takmer žiadny polygon efekt.
  • Jednoduchšie skrátenie reťaze na požadovanú dĺžku vďaka zlepšenému zapínaciemu systému.
  • Hladký interiér bez prekážok pre dlhú životnosť káblov a hadíc.

Priečky sú otvárateľné na obidvoch stranách a je možné ich úplne vyberať na vnútornom, aj na vonkajšom polomere.

 

o 37% ľahšia reťaz v porovnaní s E6.29

Vnútorný priemer úplne prístupný pre jednoduché plnenie.

Ľahšia konštrukcia oproti E6.29

E61.29.30.R.0

o 37%

E61.29.40.R.0

o 36%

E61.29.50.R.0

o 35%

E61.29.70.R.0

o 33%

E61.29.100.R.0

o 30%

E61.29.120.R.0

o 28%

Číslo tovaru

Vnútorná výška hi

Vnútorná  šírka Bi

Vonkajšia výška Ba

Vonkajšia  výška ha

Hmotnosť [kg/m]

E61.29.30.055.0

29

30

43

35

0,46

E61.29.30.075.0

29

30

43

35

0,46

E61.29.30.100.0

29

30

43

35

0,46

E61.29.30.150.0

29

30

43

35

0,46

E61.29.40.055.0

29

40

53

35

0,48

E61.29.40.075.0

29

40

53

35

0,48

E61.29.40.100.0

29

40

53

35

0,48

E61.29.40.150.0

29

40

53

35

0,48

E61.29.50.055.0

29

50

63

35

0,51

E61.29.50.075.0

29

50

63

35

0,51

E61.29.50.100.0

29

50

63

35

0,51

E61.29.50.150.0

29

50

63

35

0,51

E61.29.70.055.0

29

70

83

35

0,56

E61.29.70.075.0

29

70

83

35

0,56

E61.29.70.100.0

29

70

83

35

0,56

E61.29.70.150.0

29

70

83

35

0,56

E61.29.100.055.0

29

100

113

35

0,63

E61.29.100.075.0

29

100

113

35

0,63

E61.29.100.100.0

29

100

113

35

0,63

E61.29.100.150.0

29

100

113

35

0,63

E61.29.120.055.0

29

120

133

35

0,68

E61.29.120.075.0

29

120

133

35

0,68

E61.29.120.100.0

29

120

133

35

0,68

E61.29.120.150.0

29

120

133

35

0,68

Hlavnou charakteristikou série E6 je jej maximálna vhodnosť do čistého prostredia. Nová generácie nasleduje a rozvíja vynikajúce vlastnosti prvej generácie.

Ochrana káblov a hadíc je v reťazi E6.1 ešte lepšia vďaka jej novému dizajnu.


Povrch priečok je extrémne hladký - rovnako ako prechodový bod medzi priečkou a bočnicami energetické reťaze. Miesto vstreku plastovej hmoty a ďalšie miesta označenia sú umiestené na vonkajšej strane prierezu reťaze.

Laboratórne testy igus® zistili, že nová generácia E6.1 posunula merítko hladiny tichosti.

Séria E61.29 prešla testom na hlučnosť, ktorý ukázal hladinu hluku o 2 dB(A) nižšiu ako boli najlepšie výsledky série E6.29.

Nová generácia E6.1 zvládne vyššie zrýchlenie vďaka zníženej hmotnosti o 37% a pri nezmenej nízkej hladine hluku.

Berater Patrik Fiťma
Berater Katarína Štefanidesová
Berater Romana Zbínová