Systém E2 ...

Séria 14 (Systém E2 mini)

Baureihe 14

Otvárateľné články na vnútornom rádiuse.

vnútorné šírky Bi: 15 až 50 mm
polomery ohybu R: 28 až 125 mm
rozstup článkov = 30,5 mm; 1m (1006,5 mm) = 33 článkov

Obj. číslo

Bi [mm]

Ba [mm]

R [mm] polomer ohybu

14.1.R.0

15

26

028

038

048

075

100

125

14.2.R.0

25

36

028

038

048

075

100

125

14.3.R.0

38

49

028

038

048

075

100

125

14.4.R.0

50

61

028

038

048

075

100

125

 

A1 = Pohyblivý koniec
A2 = Pevný koniec
Rozstup článkov: 30,5 mm
Články/m: 33
Pojazd: S
Dĺžka reťaze = S/2 + K

R

028

038

048

075

100

125

H

82

102

122

177

227

277

D

71

81

91

120

145

170

K

150

185

215

300

375

455

Vzhľadom na to, že energetická reťaz je predpätá, jej skutočná svetlá výška môže byť väčšia než "H". Svetlá výška HF = H + 20 mm. Pokiaľ je priestor výrazne obmedzený, prosím kontaktujte nás.

Samonosná dĺžka
Závislosť samonosnej dĺžky od dodatočného zaťaženia.
Os X: Samonosná dĺžka v m: FLB/FLG
Os Y: Dodatočné zaťaženie v kg/m
Menšie merítko: dĺžka pojazdu S v m
FLG = Samonosná dĺžka bez priehybu hornej vetvy
FLB = Samonosná dĺžka s max. povoleným priehybom

Kedy použiť túto reťaz:

Kedy zvoliť iný systém:

 
  • pre aplikácie s malým zaťažením
  • ak sa vyžaduje otváranie článkov
 
  

Koncovky



Index šírky

Obj.číslo sady

Obj.číslo sady

A

B

Počet zubov

s hrebeňom

bez hrebeňa

[mm]

[mm]

1.

114.1.12PZ

114.1.12P

-

26,3

2

2.

114.2.12PZ

114.2.12P

10

36,3

3

3.

114.3.12PZ

114.3.12P

23

49,3

4

4.

114.4.12PZ

114.4.12P

35

61,3

5

 Upevňovacia plocha - horná alebo spodná
Predné upevňovacie plochy sú možné
Odolné voči korózii
 Dodávané s odľahčením aj bez neho

Berater Patrik Fiťma
Berater Katarína Štefanidesová
Berater Romana Zbínová