Mazanie ložísk zmesou olej-vzduch

Systém s pulzným dávkovaním oleja

Systém s pulzným dávkovaním oleja

Charakteristika:

Jedná sa o mazací systém určený pre mazanie ložísk zmesou olej-vzduch. Vzduch slúži jednak ako transportné médium pre olejové kvapky a súčasne ako chladiace médium na odvod technologického tepla z priestoru ložísk, prípadne k vytváraniu mierneho pretlaku v ložiskovom priestore zabraňujúcemu vnikaniu prachu do ložísk.

Popis:

Olejová časť systému je tvorená jednozdvihovým pneumatickým piestovým čerpadlom Centro-Matic (a), ktoré je výtlačným vedením spojené s dávkovačmi zabudovanými v zmiešavacích jednotkách (b). Čerpadlo má vlastný zásobník oleja, prípadne je napojené na väčší externý zásobník. Vzduchovú časť tvorí vzduchová jednotka (c) s uzatváracím ventilom, z ktorej sa vzduch privádza do zmiešavacej jednotky. Ďalšia vzduchová jednotka slúži na ovládanie jednozdvihového čerpadla. Jednotky OV-SL 43 sa skladajú z 1 až 4 sekcií, pre napojenie 1 - 4 mazaných miest. Každá sekcia je vybavená jedným dávkovačom Centro-Matic SL 43, ktorý umožňuje nastavenie dávky oleja v rozsahu 0,016 - 0,131 cm3 na jeden cyklus. dávkovačov 0,025 - 0,5 cm3 na jeden cyklus.


Funkcia:

Olejová časť pracuje v cykloch podobne, ako je popísané pri systéme Centro-Matic s jednozdvihovým čerpadlom. Tlakový olej vytlačený dávkovačom vstupuje do zmiešavacej komory príslušnej sekcie OV-SL 43-4. Do zmiešavacej komory prúdi cez škrtiaci ventil takisto stlačený vzduch, ktorý je do zmiešavacej jednotky privádzaný cez redukčný ventil s filtrom a uzatvárací elektromagnetický ventil. Ventil je počas prevádzky mazania trvalo otvorený. Celkové množstvo oleja, ktoré je dodané do každého ložiska je určené mazacími cyklami, tj taktom, v ktorom príslušný ventil ovláda prívod vzduchu k čerpadlu Centro-Matic a jednotkovým množstvom nastaveným na dávkovači. Množstvo vzduchu do ložísk sa nastaví pomocou škrtiacich ventilov pre každú zmiešavaciu komoru samostatne, celkový tlak vzduchu sa nastaví na redukčnom ventile vzduchovej jednotky tak, aby prietok nepodliehal výkyvom tlaku v sieti. Aj keď prívod oleja do zmiešavacej komory je pulzný, na vstupe do ložísk je už tok zmesi olej-vzduch úplne plynulý a homogénny. Uvedené usporiadanie umožňuje celkom precízne nastavenie prietokového množstva vzduchu i dodávaného oleja pre každé mazané miesto zvlášť!

Štandardné prvky pre mazací systém olej-vzduch s pulzným dávkovaním oleja:

a - čerpadlá

b - zmiešavacie jednotky

c - vzduchové jednotky

  • vzduchová jednotka 2/2 - 1/4" (pre zmiešavacie jednotky)
  • vzduchová jednotka 3/2 - 1/8" (pre čerpadlo)

Ďalšie súčasti systému

  • príslušenstvo (manometre, tlakový spínač)
  • rozvody maziva (rúrky, hadice, skrutkovanie, kotevný a montážny materiál, hadice, rýchlospojky)

Hlavné oblasti použitia:

Mazanie valivého uloženia pracovných a oporných valcov valcovacích stolíc, vretien brúsok a ďalších zariadení, uložených na valivých ložiskách s vysokými otáčkami s nutnosťou odvádzať teplo a vytesňovať prach. Z jednej zmiešavacej jednotky je možné napojiť ložiská s veľmi rozdielnou potrebou maziva a vzduchu.