Lineárne klzné vedenia

drylin® je bezúdržbový a samomazný systém lineárneho klzného vedenia v štyroch hlavných kategóriach: R, T, N, W

Okrem bez údržbovej prevádzky hlavné vlastnosti zahŕňajú tuhosť, odolnosť voči nečistotám a vode, chemikáliám, vysokým teplotám a rázom.


Výhody:

 • bez údržbový
 • priebeh na sucho
 • odolný voči nečistotám, prachu alebo vlhkosti
 • použitie tam, kde je dôležité zníženie hmotnosti
 • pre aplikácie s krátkym zdvihom
 • samomazný
 • extrémne tichý chod
 • odolný voči opotrebovaniu
 • odolný voči korózií
 • odolný voči rázom a vibráciám
 • nízky koeficient trenia
 • vysoká statická nosnosť
 • vysoké rýchlosti a zrýchlenia

»Návrh klzného vedenia a výpočet životnosti

drylin® lineárne klzné vedenia - vlastnosti a výhody

Oproti známemu systému obehových guľôčok pracuje systém lineárnych klzných púzdier drylin® pomocou klzných prvkov. Výsledkom je ďaleko väčšia kontaktná plocha, ktorá je na jednotku plochy podstatne menej tlakovo zaťažená. Výhody sú jasné:

 • kompatibilita s nekalenými hriadeľmi
 • a dokonca s nekovovými protikusmi
 • úplne vylúčené zadrenie

Konštruované pre beh na sucho, systémy lineárneho vedenia® sú teda nezničiteľné mazivami a olejmi, umožňujú dokonca prevádzku za silného znečistenia alebo prítomnosti piesku. 

Nosnosť:
Odporúčané maximálne zaťaženie pre lineárny pohyb s iglidur® J a iglidur® J 200 je 5MPa. Avšak odolnosť voči opotrebovaniu klesá od zaťaženia 2 MPa.
Pre všetky systémy: čím nižšie je zaťaženie, tým vyššia je dosiahnuteľná posuvná rýchlosť. Maximálne povolené statické zaťaženie je v tomto prípade ďaleko vyššie.

Hodnota trenia:
Lineárne klzné vedenia drylin® R zaisťujú pri behu nasucho vynikajúci koeficient trenia. Hodnota trenia je silne ovplyvnená klzným povrchom, pracovnou rýchlosťou, teplotou a použitým povrchovým zaťažením. Po krátkej zabiehacej fáze, kde sa hodnota trenia stabilizuje, možno túto hodnotu považovať po celú dobu životnosti vedenia drylin® za nemennú.

Prevádzkové teploty:
Klzné prvky vyrobené z iglidur® J a J200 možno použiť pre teplotný rozsah od -40°C do + 90°C. Pokiaľ sú použité hliníkové hriadele alebo koľajnice, umožňuje ich vysoká tepelná vodivosť prevádzku pri významne vyšších zaťaženiach a rýchlostiach. Klzné elementy z iglidur® X môžu byť použité od - 100°C do +250°C.

Materiály hriadeľov:
Materiál hriadeľa možno meniť iba v prípade použitia drylin®. Niektoré rozdiely sú však významné, zvlásť pokiaľ ide o opotrebovanie. 

Korózne vlastnosti:
Nízka absorpcia vlhkosti iglidur® J, J200 a X umožňuje ich použitie v konštrukciách podvodných aplikácií. Pre použitie hriadeľa z ušľachtilej ocele alebo tvrdo eloxovaného hliníka je dosiahnutý korózií odolný systém. Eloxovaný hliník odoláva chemicky neutrálnym materiálom s PH v rozsahu 2 až 7. Pre špeciálne aplikácie sa odporúča otestovať vzorovú eloxovanú hliníkovú súčasť pre zaistenie výsledkov pred jej použitím.

Chemická odolnosť:
iglidur® J odoláva slabým kyselinám, zriedeným zásadám, palivám a všetkým typom mazív. Intenzívne čistenie strojov štandardnými technickými čistiacimi prostriedkami, dokonca ani aplikácie v potravinárstve nepredstavujú pre tieto vedenia problém Pre použitie v aplikáciach so silným vystavením chemikáliám sa odporúča použiť ložiská drylin® R vybavené klznou vložkou iglidur® X.

DryLin R

Lineárne klzné vedenie

Pohyb po tyči kruhového prierezu

DryLin R Zubehör

Lineárne klzné vedenie

Príslušenstvo

DryLin T

Lineárne klzné vedenie

Pohyb po koľajnici profilu T

DryLin N

Lineárne klzné vedenie

Pohyb po nízko profilovej koľajnici

DryLin W

Lineárne klzné vedenie

Pohyb po podopretých tyčiach

Trapezgewindemuttern

Plastové trapézové matice a skrutky

Berater Kamil Štrkula