Klzné puzdro iglidur® H4

Puzdrá iglidur® H4 dobre znášajú vysoké statické zaťaženia, majú dobrú odolnosť voči opotrebovaniu a dobrú znášanlivosť vysokých teplôt. Zároveň ponúkajú cenovo efektívne riešenie týchto situácií.

  Kedy použiť iglidur® H4

  Kedy nepoužiť iglidur® H4

  • klzné puzdrá vhodné na použitie v palivách, olejoch a pod.
  • keď je požadovaná vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
  • ak sú potrebné nízke koeficienty trenia
  • ak je požadovaná vysoká teplotná odolnosť klzných puzdier pre rozsah -40°C až +200°C
  • ak je požadovaná vysoká chemická odolnosť
  • ak bude ložisko používané pod vodou (pozri iglidur® H370)
  • ak je požadované cenovo výhodné univerzálne ložisko (pozri iglidur® G)
  • ak sú potrebné teplotne a chemicky odolné klzné puzdrá pre statické aplikácie (pozri iglidur® H2)
Form S

Klzné puzdro iglidur® H4
Klzné puzdro bez príruby

Forma F

Klzné puzdro iglidur® H4

Klzné puzdrom s prírubou

 

Berater Kamil Štrkula