Klzné puzdro iglidur® GLW

Kedy použiť iglidur® GLW:

  • odolné voči nečistotám a vibráciam
  • ekonomické puzdro pre veľkosériovú výrobu
  • pre vysoké, predovšetkým statické zaťaženia
  • pre nízke a stredné rýchlosti
  • pokiaľ by puzdro malo byť určené pre rôzne hriadele
Form S

Klzné puzdro bez príruby

Form F

Klzné puzdro s prírubou

Berater Kamil Štrkula