Silové káble

Silové káble chainflex® sú určené pre pracovné napätie 600/1000 V a pre najnáročnejšie pohyblivé aplikácie - pre energetické reťaze. Mechanické parametre našich silových káblov sú zodpovedne overené testami priamo v energetických reťaziach v rozsahu desiatok miliónov cyklov.

K dispozícii sú káble s vrchným plášťom z PVC, z PVC odolné olejom, PUR a TPE. Tienené silové sú vďaka kvalitnému tieneniu (až 90%) mimoriadne vhodné ako silové káble pre frekvenčné meniče. Okrem silových káblov so štandardným počtom a skladbou žíl (3x, 4x, 4G, 5G) ponúkame aj jednožilové silové káble (tienené aj netienené) - najmä pri veľkých prierezoch žíl sú oveľa efektívnejšie pre energetické reťaze ako viacžilové.

Ďalšími dôležitými vlastnosťami sú chemická odolnosť, plášte bez silikónu, bez halogénov, odolnosť UV žiareniu. Káble chainflex® spĺňajú väčšinu priemyselných atestov.

Silové káble chainflex® sú flexibilné káble primárne určené do pre pohyblivé aplikácie - pre použitie v energetických reťaziach, kde sa vyžaduje malý polomer ohybu, vysoké rýchlosti a zrýchlenia. Vhodné sú najmä tam, kde sa vyžadujú vysoká životnosť a spoľahlivosť.

KábelPlášťTienenie

Min.
polomer
ohybu(1)

Teplotný rozsah(2)OlejTorziav max
(m/s)(3)

v max
(m/s)(4)

a max (m/s2)
Silové káble
CF30PVC7,5-5/+7010680
CF31PVC7,5-5/+7010680
CF34.UL.DTPE7,5-35/+9010680
CF35.ULTPE7,5-35/+9010680
CF37.DTPE7,5-35/+9010680
CF38TPE7,5-35/+9010680
CF300.UL.DTPE7,5-35/+90106100
CFPETPE7,5-35/+90106100
CF310.ULTPE7,5-35/+90106100
CF330.DTPE7,5-35/+90106100
CF340TPE7,5-35/+90106100
CF CRANEigupren10

-20/+80

10650
Pneumatické hadice
CF AIRPU10-25/+8010650
CF Clean AirPE10-25/+8010650

(1) Minimálny polomer ohybu, pre dynamické aplikácie (x d)
(2) Teplota, dynamické aplikácie, od/do (°C)
(3) V max (m/s), samonosná
(4) V max (m/s), klzná

CF 30

Silový kábel s PVC plášťom, netienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CF 31

Silový kábel s PVC plášťom, tienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CF 34.UL.D

Silový kábel s TPE plášťom, netienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CF 35.UL

Silový kábel s TPE plášťom, tienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CF 37.D

Silový káble s TPE plášťom, netienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CF 38

Silový kábel s TPE plášťom, tienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CFPE

Silový kábel s TPE plášťom, netienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CF 300.UL.D

Silový kábel s TPE plášťom, netienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CF 310.UL

Silový kábel s TPE plášťom, tienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CF 330.D

Silový kábel s TPE plášťom, netienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CF 340

Silový kábel s TPE plášťom, tienený
Polomer ohybu 7,5 x d

CF CRANE

Silový kábel s iguprénovým plášťom, tienený
Polomer ohybu 10 x d

Berater Patrik Fiťma
Berater Romana Zbínová