Flexibilné pneumatické hadice

Rôzne priemyselné zariadenia môžu byť okrem elektrickej energie ovládané aj pomocou stlačeného vzduchu. Vzduchové hadice chainflex® sú určené na napájanie strojov pomocou stlačeného vzduchu.

Výhody pneumatických hadíc chainflex®

Pneumatické (vzduchové) hadice chainflex® sú určené pre najnáročnejšie prevádzkové podmienky. Výrobca igus® ich testuje v nasadení v energetických reťaziach miliónmi cyklov.  Hadice dodávame vo vyhotovení z PU alebo z PE. chainflex® vzduchové hadice je možné nasadiť v aplikáciách s vysokými rýchlosťami a zrýchleniami, sú oteruvzdorné, odolné voči oleju a chladiacim kvapalinám, bez obsahu halogénov. Pneumatické hadice chainflex® je možné používať vo vákuu a spĺňajú podmienky pre nasadenie v čistých priestoroch (Clean Room).

CF Air web

Pneumatická hadica, PU
Polomer ohybu 10 x d
Odolná voči olejom a chladiacim kvapalinám

CF Clean AIR

Pneumatická hadica, PE
Polomer ohybu 10 x d
Odolná voči olejom a chladiacim kvapalinám

Berater Patrik Fiťma
Berater Romana Zbínová