Odborné tímy

Centrálne mazanie a mazacia technika

Milan Dvořák

Ing. Milan Dvořák

Vedúci o.z.

Telefón: +420 566 503 - 591
Mobil: +420 724 271 252
Juraj Gašpierik

Ing. Juraj Gašpierik

Obchodno-technický zástupca Slovensko

Mobil: +421 948 417 - 234
Jiří Chalupa

Ing. Jiří Chalupa

Project manager

Telefón: +420 566 503 - 593
Mobil: +420 602 138 884
Petr Švarc

Petr Švarc

Projektant

Telefón: +420 566 503 - 597
Mobil: +420 702 208 318
Roman Křivánek

Ing. Roman Křivánek

Projektant

Telefón: +420 566 503 - 596
Mobil: +420 720 983 025
Jiří Omes Ph.D

Ing. Jiří Omes Ph.D

Projektant

Telefón: +420 566 502 - 071
Mobil: +420 604 140 343
Pavel Hron

Pavel Hron

Produkt manager

Telefón: +420 566 503 - 592
Mobil: +420 725 804 313
Tomáš Jambor

DiS. Tomáš Jambor

Produkt manager

Telefón: +420 566 630 - 032
Mobil: +420 702 253 821
Bohumil Kročil

Bohumil Kročil

Vedúci montážne a servisné skupiny

Mobil: +420 728 345 - 287
Petr Humlíček

Petr Humlíček

Montážny a servisný technik

Mobil: +420 606 044 - 460
František Macháček

František Macháček

Montážny a servisný technik

Mobil: +420 737 849 - 323
Martina Vrbková

Martina Vrbková

Obchodná asistentka

Telefón: +420 566 503 - 590
Mobil: +420 724 364 896
Marie Musilová

Marie Musilová

Obchodná asistentka

Telefón: +420 566 503 - 599
Mobil: +420 602 545 578
Milada Pohanková

Milada Pohanková

Obchodná asistentka

Telefón: +420 566 630 - 524
Mobil: +420 724 965 460
Sabina Majtnerová

Sabina Majtnerová

Obchodná asistentka

Telefón: +420 566 503 - 590
Mobil: +420 702 150 102
Klára Růžičková

Klára Růžičková

Obchodná asistentka

Telefón: +420 566 503 - 598
Mobil: +420 725 802 089
Marcela Šípková

Marcela Šípková

Obchodná asistentka

Telefón: +420 566 503 - 595
Mobil: +420 702 018 - 072