Odborné tímy

Centrálne mazanie a mazacia technika

Milan Dvořák

Ing. Milan Dvořák

Vedúci o.z.

Telefón: +420 566 503 - 591
Mobil: +420 724 271 252
Juraj Gašpierik

Ing. Juraj Gašpierik

Obchodno-technický zástupca Slovensko

Mobil: +421 948 417 234
Roman Křivánek

Ing. Roman Křivánek

Projektant

Telefón: +420 566 503 - 596
Mobil: +420 720 983 025
Petr Švarc

Petr Švarc

Projektant

Telefón: +420 566 503 - 597
Mobil: +420 702 208 318
Jiří Chalupa

Ing. Jiří Chalupa

Project manager

Telefón: +420 566 503 - 593
Mobil: +420 602 138 884
Pavel Hron

Pavel Hron

Product manager

Telefón: +420 566 503 - 592
Mobil: +420 725 804 313
Marcela Šípková

Marcela Šípková

Obchodná asistentka

Telefón: +420 566 630 - 524