Šťastný nový rok 2013

Všetkým našim obchodným partnerom ďakujeme za spoluprácu a prejavenú dôveru        v roku 2012.

Do nového roku 2013 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov v pracovnom aj osobnom živote, pohody a splnených prianí.

Kolektív Hennlich Industrietechnik