3D expo Bratislava 2019 - tešíme sa na stretnutie s Vami!

Najväčšia výstava 3D technológií na Slovensku!

Tešíme sa na Vás na najväčšej výstave 3D technológií

3D expo Bratislava 2019,

ktorá sa uskutoční 15. - 16. novembra 2019 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.