Vodiace pásy

Technické informácie

Technické informácie

 

Na priložených katalógových listoch nájdete základné definície upchávkových šnúr, ich funkčný princíp a ďalšie všeobecné informácie.

Ďalej sú tu vysvetlené základné konštrukčné zásady zástavbových priestorov, ktoré sú doplnené o názorné náčrty. Zároveň sú tu definované a vysvetlené základné technické pojmy týkajúce sa upchávkových šnúr, všeobecné zásady pre voľbu správnej upchávkovej šnúry, faktory ovplyvňujúce správnu funkciu a životnosť , doporučenia pre montáž a prípravu upchávkových šnúr..

Nakoniec sa tiež môžete dozvedieť podrobnejšie informácie o jednotlivých štruktúrach a materiáloch upchávok.