PTFE-Dichtungsplatten

1510 01

pH-rozsah: 0 - 14
rozsah tlaku: max. 55 bar
rozsah teplôt: -240°C bis +260°C
ťažko vzblknuteľná

1570 01

maximálna tepolota: do + 400°C
trvalá tepolota: + 200°C
maximálny tlak: bis 110 bar
trvalý prevádzkový tlak: 80 bar

1580 01

pH-rozsah: 0 - 14
Prevádzkový tlak: max. 83 bar
rozsah teplôt: -210°C bis +260°C
FDA konformita: áno

1590 01

pH-rozsah: 0 - 14
prevádzkový tlak: max. 83 bar
rozsah teplôt: -210°C bis +260°C
FDA konformita: áno

multi-X

pH-rozsah: 0 do 14
hrúbka v stave dodávky: = 0,85 +/- 0,1 g/cm³
T

teplota: od -240°C do + 270°C
tlak: od vákua do 200 bar