Piestne tesnenia

K355

K125

POPIS

Piestna tesniaca sada pre jednočinné valce K 355 sa skladá z profilového krúžku zo zmesi PTFE - bronz a O-krúžku z NBR. Pre agresívne média alebo pre aplikácie, kde sa očakáva prekročenie povolených teplôt média je možné dodať O-krúžok z iného materiálu. O-krúžok preberá statické utesnenie v drážke a zároveň vytvára vďaka vlastnému stlačeniu od tlaku média prítlačnú silu celej tesniacej sady. Profilový krúžok zabezpečuje utesnenie smerom na stenu valca v dynamickom rozsahu (stena valca). Výhodou tohto tesniaceho systému je veľmi nízke trenie, ktoré je v oblasti statického a dynamického utesnenie takmer zhodné. Vďaka tejto skutočnosti sa u týchto tesnení neprejavuje tzv. "Stick-slip" efekt. Ďalšou výhodou sú veľmi dobré klzné vlastnosti aj vo veľmi zle mazajúcich médiách, dokonca je prípustný krátkodobý beh na sucho. Typ K 355 umožňuje úsporné jednodielne konštrukcie piesta, pretože tesnenie môže byť navlečené. Rozmery označené v tabuľke poznámkou ISO zodpovedajú zástavbovým rozmerom podľa ISO 7425-1.

MÉDIA

Všetky tesniace sady, štandardne dodávané s O-krúžkami z NBR sú vhodné pre kvapaliny na báze minerálnych olejov, vody a zmesi vody a glykolu. Maximálna teplota je obmedzená materiálom O-krúžku, u kvapalín HFA, HFB a HFC je pre NBR maximálne +60 ° C. Krátkodobo sú prípustné aj teploty -40 ° C. Pre použitie v iných médiách alebo pre špecifické podmienky prevádzky je možné dodať tesniace sady z iných materiálov (napr. profilový krúžok zo zmesi PTFE - sklo, O-krúžok z vitonu pod.).

 

Prevádzkové podmienky
Max. rýchlosť4 m/s
Teplotný rozsah-30 °C / +100 °C
Max. prevádzkový tlak400 bar