Tlakové senzory

Typ SD-40, SD-42

Drucksensor mit frontbündiger Membran

Tlakový senzor typ SD-40, SD-42

 • snímač tlaku s čelnou meracou membránou

Hlavné výhody a charakteristiky tlakových senzorov typ SD-4X

 • piezorezistívny alebo tenkovrstvový merací prvok
 • odolný voči vibráciám a zrýchleniu
 • pre dynamické a statické meranie tlaku
 • pre všetky plynné a kvapalné tlakové média, ktoré nepoškodzujú materiál meracieho systému
 • pre kryštalizujúce a vysoko viskózne média
 • rozsah: 0 - 100 bar až 0 - 400 bar
 • trieda presnosti: 0,25/ 0,5
 • teplota média: -20 °C až +100 °C

Výstupný signál tlakových senzorov typ SD-4X

 • 4...20 mA; 2-vodičové pripojenie
 • 0...20 mA; 3-vodičové pripojenie
 • 0...10 VDC; 3-vodičové pripojenie
 • 0...5 VDC; 3-vodičové pripojenie

Aplikácie tlakových senzorov typ SD-4X 

 • laboratória
 • strojárstvo a stavebné stroje
 • hydraulika