Ultrazvukové prietokomery

Ultrazvukový prietokomer CU

Ultraschalldurchflussmesser CU

Ultrazvukový prietokomer CU

  • je vhodný predovšetkým pre aplikácie, kde nie je možná úprava potrubia a vyžaduje sa vysoká presnosť merania

Výhody preitokomera série CU

  • samotná inštalácia je cenovo výhodná, pretože nie je nutný žiadny zásah do potrubia. Vďaka tomu nehrozia priesaky, ktoré často prináša inštalácia prietokomeru do potrubia
  • nič nenarúša prúdenie kvapaliny, tlaková strata je teda nulová a pokiaľ máte v potrubí vysoký tlak ani toto nie je pre CU prekážka, nemá v tomto ohľade žiadne obmedzenie
  • v tejto chvíli dokážeme s príložným ultrazvukovým prietokomerom CU merať prietok v potrubí o priemere DN 80 - DN 2 000 pri rýchlosti prúdenia 0,2 - 12 m/s a presnosti 1,5% z aktuálnej hodnoty
  • prístroj je primárne určený pre meranie agresívnych kvapalín a kvapalín bez pevných častíc. Meranie je nezávislé na zmenách teploty, tlaku, viskozity a vodivosti
  • princíp merania spočíva v dobe prenosu ultrazvukovej vlny z jedného snímača do druhého cez rúrku. Z toho sa potom vypočíta rýchlosť prúdenia kvapaliny.
  • pre jednoduchšiu inštaláciu snímačov môžeme dodať vodiacu lištu, ktorá uľahčuje umiestnenie do optimálnej pozície pre presné meranie. K dispozícií je pre rúrky do priemeru DN 350.
  • prístroj je jednoducho programovateľný cez PC vďaka špeciálnemu softwaru WINSMETER CU. Zároveň má aj grafický displej s intuitívnym menu pre podobne jednoduché programovanie
  • model CU100 má programovateľný analógový výstup 4 - 20 mA úmerný prietoku a taktiež dva programovateľné spínacie výstupy
  • vďaka veľmi priaznivej cene je prietokomer CU100 naozaj výhodné riešenie pre meranie prietoku v potrubí s väčším prietokom