Ultrazvukové prietokomery

Echotel 355

Echotel 355

Hladinomer/prietokomer Echotel® 355

  • ultrazvukový bezkontaktný hladinomer Echotel® 355 v kompaktnom prevedení pre meranie hladiny, objemu a prietoku kvapalín v otvorenom kanále

Hlavné charakteristiky ultrazvukového hladinomera Echotel® 355

  • elektronický výstup v dvojdrôtovom pripojení
  • reranie objemu s pomocou 20 bodovej linearizácie
  • rozsah merania do 6 m
  • ATEX II 1 G Ex ia IIC T4
  • vhodné pre meranie prietoku v otvorenom kanále
  • prednastavené kanále Parshall, Palmer-Bowlus, V, U
  • možnosť zadania špeciálneho tvaru kanála zákazníkom
  • registrácia pretečeného množstva čítačom