Plaváky

Séria 6000

Prietokomer séria 6000

Plavákové prietokomery/rotametre série 6000

  • prietokomery (rotametre) Tecfluid typy: 6001, 6002, 6009, 6011, 6013 a 6015 pracujú na princípe plaváku
  • plavákové prietokomery (rotametre) série 6000 merajú prietok kvapalín alebo plynov

Hlavné výhody prietokomerov série 6000

  • vysoká presnosť 
  • pripojenie závitové alebo prírubové DN 15 - DN 80
  • zanedbateľná tlaková strata
  • rôzne materiálové prevedenia