Lopatkové koleso, turbína, zubové a oválne koleso

Rototron RT-...AK

Rototron RT-...AK

Prietokomer Rototron RT-...AK

  • turbínový prietokomer na vodu, oleje (do 5mm2/S) a na meranie prietoku agresívnych médií
  • merací princíp: otáčky rotora zodpovedajú množstvu prietoku
  • otáčky sníma vyhodnocovacia elektronika s Hallovým senzorom

Hlavné charakteristiky a výhody prietokomera RT-...AK:

  • vysoká presnosť
  • bez magnetických častí v prietokovom profile
  • pre vysoké tlaky PN250
  • voliteľne s univerzálnou elektronikou OMNI alebo FLEX
  • voliteľne s výhodnými univerzálnymi prevodníkmi EFFS, EFFI, EFFF, EFFU
  • voliteľne s failsafe elektronikou ESA, ESK2, ESK3