Indikátory / ukazovatele hladiny

Obtokové stavoznaky

• možnosť vybavenia prevodníkom 0/4-20 mA
• prevedenie o otočnými rolnami alebo plavákom
• rozsah indikácie: 0,15 - 15 m

NZJ stavoznak

• stavoznak pre indikáciu hladiny v malých nádržiach
• možnosť vybavenia limitnými kontaktmi
• rozsah indikácie: 60 - 500 mm
• bez pohyblivých častí

SIGHT ILV

• dĺžka trubice až 1 900 mm
• akrylátová, mechanicky odolná trubica
• bez pohyblivých častí

SIGHT ILC

• dĺžka trubice až 1 900 mm
• akrylátová, mechanicky odolná trubica
• s kontaktmi pre stráženie min./max. hladiny

Füllstandanzeiger NA, NB

• dĺžka stavoznaku
• pripojenie na stenu alebo veko nádrže G 3/8
• bez pohyblivých dielov

Niveauanzeiger Visual

• pre jednoduché podmienky
• max + 160 °C; PN 100; min. hustota S.G. 0,56

Ukazovateľ hladiny VECTOR

• pre jednoduché podmienky
• max. +260 °C; PN 25; min. hustota S.G. 0,55

Ukazovateľ hladiny ATLAS

• pre náročné podmienky
• možnosť vybavenia magnetostriktívnym prevodníkom
• až +540 °C; PN 320; min. hustota S.G. 0,49

Kombinovaný ukazovateľ hladiny AURORA

• pre náročné podmienky
• zlučuje indikáciu stavoznakom s vedeným radarom v jedinej armatúre
• až +400 °C; PN 320; min. hustota S.G. 0,5