Plavákové indikátory prietoku

DUG

DUG

Prietokomer/strážič prietoku DUG

 • mechanický spínač prietoku pre kvapalné a plynné média
 • merací plavák je vybavený magnetom. Magnetické pole plaváku spína pri priblížení kontakt polarizačného relé
 • plavák je viditeľný v sklenenom priezore vybavenom stupnicou prietoku
 • plavák je do pokojovej polohy tlačený pružinou 
 • robustná konštrukcia z poniklovanej ocele alebo ušľachtilej ocele

Výhody prietokomera/strážiča prietoku DUG

 • polohovo nezávislá montáž
 • dobrá opakovateľnosť
 • kontakt s vysokým zaťažením
 • oddelenie spínacieho člena od meraného média
 • jednoduché nastavenie posuvom vo vodiacich lištách
 • voliteľne so spínacou jednotkou pre výbušné prostredie ATEX