Plavákové spínače hladiny - priame

Plavákový spínač typ 328 - 398

Csm 328 398

Plavákový hladinový spínač typ 328-398

  • inštalácia je možná do veka nádrže (zhora) alebo do dna nádrže (zdola)
  • jedným plavákom je možno strážiť viac úrovní hladiny
  • voliteľná funkcia ako spínač, rozpínač alebo prepínač 

Hlavné výhody a charakteristiky plavákového hladinového spínača typ 328-398

  • jednoduchá montáž
  • jednoduchý servis 
  • dlhá elektrická životnosť vďaka použitiu jazýčkového relé
  • vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka vzduchovej medzere medzi vodiacou rúrkou a plavákom
  • krytie IP 65

Pozn.: v súčasnej chvíli sú materiálové rady 328.xxx.xx, 378.xxx.xx a 388.xxx.xx vyradené z výrobného programu.