Plavákové spínače hladiny - priame

Plavákový spínač typ 327 - 397

Csm 327 397

Plavákový hladinový spínač typ 327-397

  • inštalácia je možná do veka nádrže (zhora) alebo do dna nádrže (zdola)
  • jedným plavákom je možno strážiť viac úrovní hladiny
  • voliteľná funkcia ako spínač, rozpínač alebo prepínač 

Hlavné výhody a charakteristiky plavákového hladinového spínača typ 327-397

  • jednoduchá montáž
  • jednoduchá údržba
  • dlhá elektrická životnosť vďaka použitiu jazýčkového relé
  • vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka vzduchovej medzere medzi vodiacou rúrkou a plavákom
  • krytie IP 64

Pozn.: v súčasnej chvíli sú materiálové rady 327.xxx.xx, 387.xxx.xx a 397.xxx.xx vyradené z výrobného programu.