Plavákové spínače hladiny - priame

Plavákový spínač typ 321 - 391

Csm 321 391

Plavákový hladinový spínač typ 321-391

  • inštalácia je možná do veka nádrže (zhora) alebo do dna nádrže (zdola)
  • jedným plavákom je možno strážiť viac úrovní hladiny
  • voliteľná funkcia ako spínač, rozpínač alebo prepínač

Hlavné výhody a charakteristiky plavákového hladinového spínača typ 321-391

  • jednoduchá montáž
  • dlhá elektrická životnosť vďaka použitiu jazýčkového relé
  • vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka vzduchovej medzere medzi vodiacou rúrkou a plavákom
  • krytie IP 64 

Pozn.: v súčasnej chvíli sú materiálové rady 321.xxx.xx a 381.xxx.xx vyradené z výrobného programu.