Plavákové spínače hladiny - priame

Plavákový spínač typ 237 - 297

Csm 237 297

Plavákový hladinový spínač typ 237-297

  • inštalácia je možná do veka nádrže (zhora) alebo do dna nádrže (zdola)
  • jedným plavákom je možno strážiť viac úrovní hladiny
  • voliteľná funkcia ako spínač, rozpínač alebo prepínač 

Hlavné charakteristiky a výhody plavákového hladinového spínača typ 237-297

  • jednoduchá montáž
  • dlhá elektrická životnosť vďaka použitiu jazýčkového relé
  • vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka vzduchovej medzere medzi vodiacou rúrkou a plavákom
  • krytie IP 65

Pozn.: v súčasnej chvíli sú materiálové rady 237.xxx.xx, 247.xxx.xx a 287.xxx.xx vyradené z výrobného programu.