Plavákové spínače hladiny - priame

Plavákový spínač typ 236 - 296

Csm 236 296

Plavákový hladinový spínač typ 236-296

  • inštalácia je možná do veka nádrže (zhora) alebo do dna nádrže (zdola)
  • jedným plavákom je možno strážiť viac úrovní hladiny
  • voliteľná funkcia ako spínač, rozpínač alebo prepínač

Hlavné výhody a charakteristiky plavákového hladinového spínača 236-296

  • jednoduchá montáž
  • dlhá elektrická životnosť vďaka použitiu jazýčkového relé
  • vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka vzduchovej medzere medzi vodiacou rúrkou a plavákom
  • krytie IP 65

Pozn.: v súčasnej chvíli sú materiálové rady 236.xxx.xx, 246.xxx.xx a 286.xxx.xx vyradené z výrobného programu.