Plavákové spínače hladiny - priame

Plavákový spínač typ 233-293

Csm 233 293

Plavákový hladinový spínač typ 233-293

  • inštalácia je možná do veka nádrže (zhora) alebo do dna nádrže (zdola)
  • jedným plavákom je možno strážiť viac úrovní hladiny
  • voliteľná funkcia ako spínač, rozpínač alebo prepínač 

Hlavné výhody a charakteristiky hladinového spínača typ 233-293

  • jednoduchá montáž
  • dlhá elektrická životnosť vďaka použitiu jazýčkového relé
  • vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka vzduchovej medzere medzi vodiacou rúrkou a plavákom
  • krytie IP 64 (IP 68)

Pozn.: v súčasnej chvíli sú materiálové rady 233.xxx.xx, 243.xxx.xx a 283.xxx.xx vyradené z výrobného programu.