Plavákové spínače hladiny - priame

Hladinový spínač Nivofix NMS

Niveauwächter Nivofix NMS

Hladinový spínač Nivofox NMS

  • mechanický hladinový spínač pre kvapalné média
  • magnetom vybavený plavák spína kontakt umiestnený v stonke 

Hlavné výhody hladinového spínača Nivofix NMS

  • horná alebo spodná montáž pre rozlíšenie funkcie kontaktu
  • spoľahlivá funkcia
  • dobrá opakovateľnosť