Hladinové spínače pre sypké látky

  • hladinové spínače prestavujú jednoduchý spôsob stráženia úrovne hladiny, respektíve detekciu hladiny sypkých látok v silách, v zásobníkoch, v násypkách či na dopravníkoch
  • často sú nasadzované ako hlásiče plného stavu, prázdneho stavu, stavu plnenia šči stavu doplnenia