Plavákové hladinomery

Vztlakový hladinomer LP

Niveaumesser LP

Vztlakový hladinomer série LP

  • hladinomer LP zaisťuje spoľahlivé meranie hladiny pri extrémnych prevádzkových podmienkach, ako sú napr. veľmi vysoká teplota alebo tlak alebo pri meraní hladiny žieravých kvapalín

  • vztlakový hladinomer LP je možné vybaviť jedným alebo dvoma limitnými spínačmi alebo elektronickým prevodníkom (4 - 20 mA). Tak je možno hladinomer využiť ako ukazovateľ hladiny, hladinový spínač a prevodník pri meraní a strážení hladiny kvapaliny. Pomocou hladinomeru LP možno merať aj rozhranie hladín dvoch kvapalín rozličnej hustoty. 

  • hladinomer LP je často využívaný pre aplikácie merania hladiny v chemickom alebo petrochemickom priemysle, v energetike, v potravinárstve a ostatných kontrolných procesoch

Hlavné výhody a charakteristiky vztlakového hladinomeru LP

  • spoľahlivé meranie hladiny alebo rozhraní hladín
  • merací rozsah: 300 mm až 6 m
  • hustota média: 0,6 až 2 kg/l
  • teplota média: -60 °C až +150 °C / s teplotným oddeľovačom -120 °C až +400 °C
  • pracovný tlak: PN 40 (iný na vyžiadanie)
  • vertikálna inštalácia - zvrchu nádrže
  • certifikácia ATEX , HART protokol