Regulácia teploty

Ex-Temperaturregler

Ex-Regulátor pre zónu 1 a 2
mechanické alebo elektronické termostaty
rôzne teplotné oblasti

Nicht-Ex-Temperaturregler

mechanické a elektronické termostaty
pre koľajové montáže podľa DIN, pre montáž do skriňového rozvádzača, použiteľné v poli
ohlasovanie zníženej a zvýšenej teploty, senzorové hlásenia, atď