Paralélne ohrievacie pásy

Ex-Parallelheizband FMT

Ex-oblast, výkon 10 W/m, 20 W/m, 30 W/m
konštantný výkon v celom spektre teplôt
max. prevádzková teplota: +200 °C

Parallelheizkabel FG220

výkon: 10 W/m, 20 W/m, 30 W/m, 40 W/m
konštantný výkon v celom spektre teplôt
max. prevádzková teplota: +165 °C