Odsávacie a filtračné zariadenia

HENNLICH ENGINEERING realizuje dodávky pre priemyselné odsávanie a filtráciu vzduchu.

 

Vyrábame samostatné filtračné zariadenia menších výkonov pre potreby lokálneho odsávania a modulové rady výkonných filtrov pre priemyselnú filtráciu, ktoré možné ľubovoľne zapájať do celkov s požadovaným výkonom.

V rámci projektových riešení realizujeme odprášenie technologických častí prevádzok vrátane projektu, výroby a inštalácie zariadenia.

APLIKÁCIE

 • skladovacie silá
 • odprášenie dopravných ciest (miesta presypov pásových dopravníkov)
 • zlievarne
 • odsávanie, brúsenie, zváranie a leštenie
 • výroba stavebných hmôt
 • chemický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • sklárne

VÝHODY FILTRAČNÝCH JEDNOTIEK

 • zvyšková koncentrácia pod 10 mg/m3
 • minimálne zástavbové rozmery
 • regenerácia tlakovým vzduchom
 • kompaktná konštrukcia
 • jednoduchá údržba
 • dostupné náhradné diely

 

KATALÓG - FILTRAČNÉ JEDNOTKY HENNLICH

Filtr

Nadstavbové filtračné zariadenia pre odsávanie síl, zásobníkov a bunkrov

Filtr2

Filtračné zariadenia pre lokálnu priemyselnú filtráciu

Filtrace

Modulové filtračné zariadenie pre priemyselnú filtráciu vzduchu

Spark Trap

Lapače iskier pre spoľahlivú prevenciu proti vzniku požiaru vo filtračných jednotkách

Csm Cyklón 0140555085

Cyklonové odlučovače pre odlúčenie väčšieho množstva pevných častíc z odsávanej vzdušiny

Berater Richard Hanic