Asynchrónne servomotory

QD a FQD Asynchronservomotoren

Asynchrónne servomotory s vodným a nezávislým vonkajším chladením

QDi a FQDi Asynchronservomotoren

Asynchrónne servomotory s vonkajším a vnútorným chladením pre testovacie stroje