Rotačné atomizéry

HENNLICH ENGINEERING je výhradným distribútorom produktov anglickej firmy Air Spectrum pre Českú republiku a Slovensko. Air Spectrum je dlhoročným a skúseným výrobcom technológií na neutralizáciu zápachu a potlačenie prašnosti.

Rotačné atomizéry je možné využiť pre redukciu zápachu, zníženie prašnosti ako aj pre zvlhčovanie a ochladzovanie vzduchu v mnohých priemyselných oblastiach.

1. redukcia zápachu

  • manipulácia s odpadmi
  • čističky odpadových vôd
  • kompostárne, chov ošípaných, hydinárne
  • potravinárstvo
  • spracovanie kalov, bioplynové stanice (príjem materiálu)
  • výroba kŕmnych zmesí
  • textilný priemysel

  Súčasťou dodávky pre neutralizáciu zápachu sú špeciálne 100% biologicky nezávadné a odbúrateľné chemické aditíva miešateľné s vodou, ktoré odbúravajú čpavok, mastné kyseliny, sírovodík, metán, fenoly, oxid siričitý, živočíšne zápachy a iné nepríjemné pachové látky.

  2. potlačenie prašnosti

  • demolácie, konštrukčné práce
  • zlievarne, huty
  • cementárne, kameňolomy
  • skládky sypkých materiálov, presypy dopravníkov

   3. zvlhčovanie, ochladzovanie a osviežovanie vzduchu

   • priestory výroby foriem a odliatkov
   • priestory pre ustajnenie zvierat
   • prostredie pre skladovanie ovocia a zeleniny

    Popis funkcie atomizéru

    Rotačný atomizér produkuje jemnú hmlovinu využitím rotačnej odstredivej energie.
    Kvapôčky hmloviny (cca do 70 mikrónov) sú unášané prúdom ventilátora až do vzdialenosti 20 metrov. Veľkosť kvapôčok závisí od aplikácie, pre ktorú sa rotačný atomizér navrhuje.

    Rotačný atomizér je možné používať pre vonkajšie i vnútorné aplikácie.

    Výhody:

    • nízke prevádzkové náklady (nižšia spotreba energie a vody)
    • minimálna údržba
    • robustný dizajn
    • jednoduchá alebo takmer žiadna inštalácia
    • náhradné diely s rýchlym termínom dodania

    HENNLICH ENGINEERING ponúka nasledovné prevedenie rotačného atomizéru:

    Stacionárne (montáž na stenu, alebo inú konštrukciu)
    Mobilné (s podvozkom, nádržou, prípadne generátorom)

    Rotační atomizér - venkovní použití

    Dělo zavěšené

    Stacionárny rotačný atomizér - zvlhčovanie, odstránenie a potlačenie zápachu a prašnosti.

    Dělo na kolech

    Mobilný rotačný atomizér - zvlhčovanie, odstránenie a potlačenie zápachu a prašnosti.

    Berater Richard Hanic