Mlžné delá

Demolácie

Demolition & Construction

 

Demolačné a stavebné práce s vysokým výskytom prašnosti sú najčastejším odvetvím, kam dodávame naše hmlové delá. Z našich typov môžeme odporučiť MD30 a MD50.

Mlžné dělo MD30 - demoliceMlžné dělo MD30 - demolice
Mlžné dělo MD30 - demoliceMlžné dělo MD30 - demolice
Mlžné dělo MD30 - demoliceMlžné dělo MD50
Berater Richard Hanic