Mlžné delá

Hmlové delo je zariadenie, ktoré sa používa pre efektívne potlačenie vzduchom roznášanej prašnosti.

Hmlové delá pomáhajú znížiť koncentráciu prachu, minimalizujú dopad na ľudské zdravie a zlepšujú kvalitu vzduchu.

Hmlové delo vytvára veľmi jemnú hmlovinu, ktorá je unášaná silným prúdom vzduchu pomocou výkonného ventilátora. Hmlovinu treba nasmerovať na zdroj prašnosti či zápachu.
Vzdialenosť, na ktorú bude hmlovina dopadať, závisí na sile a smere vetra.

Základné aplikácie

  • demolačné a stavebné práce
  • voľné skládky sypkých materiálov
  • lomy, kameňolomy
  • drevospracujúci priemysel
  • recyklácie odpadov
  • ochladzovanie materiálu (zlievarne, oceliarne)

Typy mlžných diel

M D15

Hmlové delo MD15 pre efektívne potlačenie vzduchom roznášanej prašnosti. Dosah hmloviny 15-20m.

Dělo

Hmlové delo MD30 pre efektívne potlačenie vzduchom roznášanej prašnosti. Dosah hmloviny 20-30m.

MD50 new

Hmlové delo MD50 pre efektívne potlačenie vzduchom roznášanej prašnosti. Dosah hmloviny 40-50m.

MD50 new

Hmlové delo MD70 pre efektívne potlačenie vzduchom roznášanej prašnosti. Dosah hmloviny 60-70m.

M D100

Hmlové delo MD100 pre efektívne potlačenie vzduchom roznášanej prašnosti s dosahom hmloviny do 100m. Oblasť pokrytia do 31 000 m2.

Demolition & Construction

Hmlové delá na potlačenie prašnosti pri demolačných a stavebných prácach

Coal Handling

Zbavte sa prachu z Vašej skládky s pomocou hmlových diel HENNLICH!

Mining & Quarrying

Komplexné dodávky hmlových diel pre kameňolomy a lomy.

Steel & Slag

Potrebujete ochladiť trosku či iný oceliarsky materiál? Použite hmlové delá HENNLICH!

Waste transfer

Prach či zápach pri recyklácii odpadu? Hmlové delá Vám pomôžu riešiť tento problém.

Wood processing Fog cannon

Hmlové delá v drevárskom priemysle? Nízka spotreba vody, veľký výkon!

Berater Richard Hanic