Sférické kĺbové ložisko

SA1SB
Toto kĺbové ložisko je v Európe rozšírené. Vonkajší krúžok je na jednom mieste rozdelený (vonkajšie krúžky s priemerov viac ako 100 sú rozdelené na dvoch miestach), šírka a hrúbka sú menšie ako pri type SB. Preto je tento typ použivaný najmä na miestach s menšími priestormi. Vyhotovenie s tesneniami na oboch koncoch (typ SA1…UU) pre vysokú ochranu pred nečistotami sú tiež k dispozícií.Typ SB, je v Japonsku najviac rozšírený, disponuje veľkou kontaktnou plochou v guľovej oblasti a je používaný ako ložisko na ťažké zaťaženia. Vonkajší krúžok je rozdelení na dvoch miestach.
Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová