Príslušenstvo

Lamellen-Kontaktabstreifer LaCS

Tri vrstvy stierača doliehajú tesne k povrchu koľajnice a tak môžu stierať aj veľmi jemné nečistoty a ochrániť vnútro vozíka.

Schmiersystem QZ

Ekologický mazací systém, ktorý neustále dodáva presné množstvo mazacieho prostriedku.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová