Ploché a teleskopické koľajnicové vedenia

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová