Valcovaná guľôčková skrutka

Typ BNT

Typ BNT

Guľôčková skrutka BNT má maticu prispôsobenú pre rýchlu a jednoduchú montáž priamo na teleso. 

Guľôčková skrutka typ BNT je vybavená obehovým systémom s vratnou trubičkou v matici. Typ BNT má jednoduchú maticu, ktorú nemožno dodať s predpätím. Hodnota DN činí 70.000.

Skrutka je dodávaná v rôznych triedach presnosti podľa požiadavky. Pre uloženie koncov skrutiek odporúčame naše príslušenstvo. Na objednávku možno doplniť vybavením pre predĺženie intervalu mazania alebo vyššiu ochranu voči nečistotám. Mazanie sa vykonáva v intervaloch podľa danej aplikácie. Pre montáž možno voliť z niektorého z odporúčaných uložení.

Pre konštruktérov ponúkame CAD výkresy. Zloženie objednávacieho kódu nájdete v Dokumentoch. V prípade otázok prosím kontaktujte náš odborný tím.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová