Teleskopické kryty

Pracovná pozícia

Einbausituationen

Vziať do úvahy pracovnú pozíciu teleskopického krytu je dôležité predovšetkým z dôvodu tvaru a typov vodiacich elementov.

V horizontálnej pracovnej pozícií je kryt vlastnou váhou pritláčaný na vedenie, preto nehrozí samovoľné vybočenie z vopred definovaného pojazdu.
V prípade vertikálneho pojazdu je nutné zabrániť pohybu teleskopického krytu v horizontálnom smere tak, aby sa kryt samovoľne neuvoľnil z vopred definovaného pojazdu. Rovnaká zásada platí i pre priečnu pracovnú pozíciu teleskopického krytu.

          Horizontálna pracovná pozícia

            Priečna pracovná pozícia

 

              Vertikálna pracovná pozícia

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová