Teleskopické kryty

Pochôdzny teleskopický kryt

Pochôdzny teleskopický kryt

Pre uľahčenie prístupu obsluhy a údržby k stroju, možno teleskopické kryty vyrobiť pochôdzne. Pri teleskopických krytoch je vždy pochôdzny len prvý element. Tento element je vystužený, aby bol schopný uniesť váhu človeka. 

Pretože obrábacie stroje používajú veľmi často chladiacu kvapalinu, musí byť prvý element vybavený protišmykovým oceľovým plechom.

Pozor! No pochôdzny teleskopický kryt je možné vstúpiť len vtedy, keď je kryt v zrazenej polohe.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová