Typy pásového dopravníka triesok

Plochý typ

Plochý typ

Plochý dopravník triesok je predovšetkým určený pre aplikácie, kde nie je možné alebo potrebné vynášať triesky do výšky pre násyp do prepravného kontajnera. Používa sa taktiež do sústav niekoľkých dopravníkov, kde plochý dopravník triesok plní zbernú funkciu a dopravuje triesky na iný dopravník, ktorý ich centrálne odvádza na jedno zberné miesto. Plochý dopravník triesok možno použiť pre suché triesky alebo i pre prostredie s chladiacou kvapalinou.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová